ໃບຢັ້ງຢືນ

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກຽດຕິຍົດຈາກລູກຄ້າຕົ້ນຕໍຂອງພວກເຮົາທຸກໆປີ

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນກຽດຕິຍົດສໍາລັບການອອກແບບລາຍການໃຫມ່

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກລັດຖະບານ

ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ ISO 9001: 2015 ໃນປີ 2019

ໂຮງງານກວດສອບທຸກໆປີຜ່ານພາກສ່ວນທີສາມ

ລູກຄ້າກໍານົດບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາເປັນໂຮງງານສາທິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ